Sieć greenways w Europie Środkowo-Wschodniej

Do środkowo-wschodnioeuropejskiej sieci Greenways należą:

 

SZLAKI LOKALNE:

Program Central & Eastern European Greenways

 

Program Zielonych Szlaków - Greenways pn. „Central and Eastern European Greenways" (CEG) inicjatywą realizowaną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Stowarzyszenia "Environmental Partnership for Sustainable Development" (EPSD), którego członkami - założycielami są fundacje działające w Polsce (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska), Republice Czeskiej (Nadace Partnerství), na Słowacji (Nadácia Ekopolis), Węgrzech (Ökotárs Alapítvány), w Rumunii (Fundatia pentru Parteneriat) i Bułgarii. W 2005 r. do Programu CEG dołączyła Białoruś, reprezentowana przez Organizację Społeczną "Agro i Ekoturytyka". Od 2011 r. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nie jest członkiem sieci.

Głównymi celami Programu CEG są:

  • Inspirowanie, rozwijanie i wspieranie projektów zielonych szlaków - greenways, które łączą ochronę dziedzictwa kulturowego z poprawą stanu środowiska naturalnego, pobudzają zrównoważony rozwój i przyczyniają się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i w miastach;
  • Budowanie współpracy i partnerstwa organizacji sektora pozarządowego, publicznego, biznesu oraz instytucji rządowych na rzecz wspierania organizacyjnego, merytorycznego i finansowego projektów i inicjatyw, które dzielą filozofię Greenways.

Wszystkie szlaki należące do sieci CEG organizowane są zgodnie ze wspólnymi założeniami i kryteriami.

Zobacz: Deklarację z Sopron określającą cele Programu CEG.

Kalendarz


Znajdź nas na:

facebookyou tube


Sieć Greenways


Filmy

Zielono mi po drodze

Darczyńcy

                    

Partnerzy

Environmental Partnership for Sustainable Development Fundacja Fundusz Partnerstwa   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   Województwo Małopolskie  Miasto Kraków    European Greenways AssociationAmbasada Stanów Zjednoczonych Ameryki  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                 

www.csrinfo.org

Partnerzy Strategiczni

Media