Wiesław Starowicz: Zarządzanie mobilnością w miastach

Wiesław Starowicz: Zarządzanie mobilnością w miastach

Zarządzanie mobilnością w miastach ma na celu zmianę preferencji podróżnych związanych z przemieszczaniem się. Wiele europejskich dokumentów wskazuje właśnie ten kierunek jako rozwiązanie problemu tzw. kongestii transportowej w zatłoczonych miastach.

Rozwój miast powoduje wzrost zapotrzebowania na sprawne, szybkie, bezpieczne i przyjazne środowisku możliwości przemieszczania, uwzględniające ponadto wymagania różnych grup społecznych.

Z kolei zmiany przestrzenne w miastach, to przede wszystkim zjawisko zwiększania ich powierzchni, któremu towarzyszy zmiana gęstości zaludnienia w różnych rejonach miasta. Na wymienione uwarunkowania nakłada się nadrzędny postulat zapewnienia warunków życia i rozwoju miast zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oznacza to konieczność takiego przemodelowania systemów transportowych miast, aby zapewnić dominujący udział transportu zbiorowego, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności przewozu ludzi i ładunków.

Jest to także warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakości życia w czystym środowisku, co jest jednym z celów polityki Unii Europejskiej. W konsekwencji, jednym z kierunków działań władz miejskich powinno być ograniczanie transportu indywidualnego w miastach na korzyść transportu zbiorowego.

W ostatnich kilku latach dużą rolę w uświadamianiu miastom kierunków działań pełni Unia Europejska proponując, by w kwestii mobilności i jej równoważenia korzystać z najlepszych i już wdrożonych praktyk promujących zrównoważoną mobilność.

Finansowane przez Unię Europejską inicjatywy, często wspierane przez programy ramowe w zakresie badań i rozwoju technologicznego, przyczyniły się do opracowania szeregu innowacyjnych praktyk. Najlepsze efekty można uzyskać wdrażając zasady zarządzania mobilnością (Mobility Management) bazujące na koncepcji promowania zrównoważonego transportu oraz zarządzania popytem na korzystanie z samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań podróżnych.

Wiesław Starowicz 

Test został opublikowany w dwumiesięczniku "Bliżej Brukseli".

Cały artykuł do pobrania tutaj.

***

WIESŁAW STAROWICZ 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej (1971), doktor nauk technicznych (AGH,1977), doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki transportu (USz, 2001), Profesor Politechniki Krakowskiej (2002). Szerokie doświadczenie w zakresie badań, planowania systemów transportowych i zarządzania transportem, w szczegolności w miastach i regionach (autor, współautor lub kierownik kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych realizowanych dla władz kilkunastu polskich miast m.in. Krakowa, Łodzi, Katowic, Szczecina, Lublina, Tarnowa, Przemyśla oraz czterech województw – małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego). Wieloletnie związki z ruchem inżynierskim w Polsce – Prezes Stowarzyszenia Inżynierow i Techników Komunikacji RP (1994-2006), Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Krakowie (1994-2004), aktualnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi – przewodniczenie przez 14 lat Radom Nadzorczym Gminnych Spółek Komunalnych w Krakowie (Miejski Zakład Naprawy Tramwajów, Miejski Zakład Naprawy Autobusów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne). W latach 2006-2010 pełnił funkcję zastępcy Prezydenta Krakowa ds. Infrastruktury Miasta. Aktualnie jest Szefem Zespołu Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.


Kalendarz


Znajdź nas na:

facebookyou tube


Sieć Greenways


Filmy

Zielonkowski Zielony Szlak

Darczyńcy

                    

Partnerzy

Environmental Partnership for Sustainable Development Fundacja Fundusz Partnerstwa   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   Województwo Małopolskie  Miasto Kraków    European Greenways AssociationAmbasada Stanów Zjednoczonych Ameryki  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                 

www.csrinfo.org

Partnerzy Strategiczni

Media