Contact us

Polish Environmental Partnership Foundation

31-028 Krakow, 5/6 sw. Krzyza Street

Tel, Fax: (+48 12) 430 24 43, 430 24 65

E-mail: biuro@epce.org.pl

www.greenways.pl

www.fpds.pl

Calendar


Greenways Networks


Movies

Zielono mi po drodze

Donors

                    

Partners

Environmental Partnership for Sustainable Development Fundacja Fundusz Partnerstwa   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   Województwo Małopolskie  Miasto Kraków    European Greenways AssociationAmbasada Stanów Zjednoczonych Ameryki  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                 

www.csrinfo.org

Strategical Partners

Media